Boj Proti Rakovine je projekt Nadácie Medical zameraný na nákup materiálu a prístrojov na onkologické oddelenia a pomoc onkologickým pacientom.

Boj Proti Rakovine Nadacia Medical
Tento obsah vyžaduje novšiu verziu komponentu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2% z dane

AKO NA TO?

Postup krokov na poukázanie 2% pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "POTVRDENIE o zaplatení dane". 
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Nadácie MEDICAL poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3.32 €
 4. Tu si stiahnite tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", v ktorom sú už vyplnené údaje o Nadácii MEDICAL ako prijímateľovi.
 5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia. 
 6. Napíšte do Vyhlásenia sumu, ktorú chcete Nadácii MEDICAL poukázať. 
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2011: 

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálnej výšky 3.32 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Predvyplnené formuláre si môžete stiahnuť tu: 
  A) Daňové priznanie pre FO, typ A  
  B) Daňové priznanie pre FO, typ B  
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Postup krokov na poukázanie 2% pre PRÁVNICKÉ OSOBY v roku 2011:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8.30 €
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálnej výšky 8.30 € na jedného prijímateľa. 
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Vyplnené tlačivo si môžete stiahnúť na tomto odkaze: Daňové priznanie pre PO (IV. časť na str. 7 je predvyplnená)
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

 

SÚBORY NA ZTIAHNUTIE

Ztiahnite si aktuálne predvyplnené tlačivá daňových priznaní pre rok 2011, v ktorých je Nadácia Medical už uvedená ako príjmateľ so všetkými potrebnými údajmi.
pdf Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
pdf Daňové priznanie pre FO, typ A
pdf Daňové priznanie pre FO, typ B
pdf Daňové priznanie pre PO (IV. časť na str. 7 je predvyplnená)

ÚDAJE NADÁCIE MEDICAL:

Obchodné meno: MEDICAL - NADÁCIA
Právna forma: NADÁCIA
Sídlo: MRAZIARENSKÁ 5, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 318 135 77