Boj Proti Rakovine je projekt Nadácie Medical zameraný na nákup materiálu a prístrojov na onkologické oddelenia a pomoc onkologickým pacientom.

Boj Proti Rakovine Nadacia Medical
Tento obsah vyžaduje novšiu verziu komponentu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kontakt

Boj Proti Rakovine je projekt Nadácie Medical.  
   
POŠTOVÁ ADRESA:

Nadácia MEDICAL
Trenčianska 57
821 09 Bratislava

ÚDAJE NADÁCIE MEDICAL:

Obchodné meno: MEDICAL - NADÁCIA
Právna forma: NADÁCIA
Sídlo: MRAZIARENSKÁ 5, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 318 135 77

BANKOVÉ SPOJENIE:
Tatra Banka, a.s., č.ú.: 2625844149 / 1100

KONTAKTY:

Všeobecné dopyty adresujte na:

info@bojprotirakovine.sk


Ing. Silvia Krištofíková, predsedkyňa správnej rady
+421 (0)903 766 676
silvia.kristofikova@nadaciamedical.sk

Marketing:
+421 (0)918 885 800
info@bojprotirakovine.sk

Podpora platobných systémov: support@bojprotirakovine.sk
Technická podpora online systémov: openx@bojprotirakovine.sk