Boj Proti Rakovine je projekt Nadácie Medical zameraný na nákup materiálu a prístrojov na onkologické oddelenia a pomoc onkologickým pacientom.

Boj Proti Rakovine Nadacia Medical
Tento obsah vyžaduje novšiu verziu komponentu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nadácia Medical

Každý z nás si váži ľudský život - dar, ktorý sme dostali od svojich rodičov ako jednu z najväčších hodnôt. Dar, ktorý ak sme zdraví, berieme ako samozrejmosť, dar, ktorý prestáva byť darom, ak nás v živote postihnú rôzne choroby, z ktorých rakovina je jedna z tých najťažších.

Sú rôzne spôsoby ako sa my lekári snažíme s ňou bojovať. Medzi ne patrí aj chirurgická liečba. Aj keď je u nás vzdelávanie na vysokej úrovni, ani ten najlepší chirurg nedokáže dnes podávať vysoko špecializované výkony bez podpory výdobytkov vedy v oblasti techniky. Je samozrejmosťou, že sa dnes bez nej v praxi nezaobídeme. Veda pokračuje vo svojom vývoji rýchlejšie ako sú ekonomické možnosti spoločnosti, v ktorej žijeme. A to nielen u nás na Slovensku. 

Sú rôzne nadácie, ktoré sa usilujú pomôcť rôznym vekovým, sociálnym a národnostným skupinám. Je mnoho nadácií, ktoré pôsobia v oblasti zdravotníctva. Mnohé podporujú vedu a výskum onkologických ochorení, alebo zmierňujú sociálny dopad takto chorých pacientov, medzi ktoré často patria deti, mládež ale aj dospelí a starší Ľudia. Stovky z týchto pacientov sa ocitnú na onkologicko-chirurgických oddeleniach našich nemocníc. Určite sú dnes vybavené tou základnou nevyhnutnou prístrojovou technikou. Avšak špeciálna operačná technika je doposiaľ skôr zriedkavosťou, pretože je potrebné do nej investovať veľmi veľa finančných prostriedkov. A tak aj také oddelenia, ktoré považujeme za špičkové, na takúto prístrojovú techniku nemajú potrebné finančné prostriedky. Práve táto skutočnosť ma viedla k založeniu nadácie Medical. Záleží mi na tom, aby naši onkologickí pacienti dostávali tú najlepšiu a najkvalitnejšiu pomoc pri rôznych komplikovaných chirurgických operáciách, pri ktorých úspešný výsledok často krát znamená život. 

Život sme dostali ako dar. Ak sami niečo darujeme tým, ktorí sú ťažko chorí, veĽa krát darujeme život. Zajtra možno tento dar dáme sami sebe.

Za všetkých, ktorí sú na Vašu pomoc odkázaní a ktorým chceme spoločne pomôcť Vám ďakujem. 

MUDr. Christian Bartko
zakladateľ a správca nadácie