Boj Proti Rakovine je projekt Nadácie Medical zameraný na nákup materiálu a prístrojov na onkologické oddelenia a pomoc onkologickým pacientom.

Boj Proti Rakovine Nadacia Medical
Tento obsah vyžaduje novšiu verziu komponentu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zberatelia 2%

Niektorí ľudia prichádzajú v rámci svojho profesného života častejšie do styku s problematikou 2% a daňových priznaní ako iní. Práve oni sú tí, ktorí nám môžu pomôcť najviac. Radi by sme prto oslovili práve týchto ľudí, profesionálov ktorí spracovávajú daňové priznania firiem a súkromných osôb, účtovníkov, daňových poradcov, ale aj jednotlivcov, ktorí pracujú vo veľkých firmách, majú množstvo kolegov a široký okruh známych, ktorých môžu osloviť. Samozrejme, aj akákoľvek iná pomoc je vítaná.

Koho hľadáme:

  • kohokoľvek kto je ochotný nám pomôcť,
  • účtovníkov,
  • daňových poradcov,
  • zamestnancov firiem ktorí prichádzajú vo svojej práci do kontaktu s daňovými priznaniami firiem a ich zamestnancov.

Ako nám môžete pomôcť:

  • motivujte ľudí vo svojom okolí aby neboli ľahostajní a využili svoj nárok na pridelenie 2% práve Nadácii Medical,
  • rozširujte povedomie o projekte Boj Proti Rakovine medzi kolegami,
  • navrhnite svojim klientom aby do daňového priznania uviedli ako príjmatela 2% Nadáciu Medical.

Potrebujete vo svojej práci pomôcť? Napíšte nám na info@bojprotirakovine.sk, radi podporíme kohokoľvek v jeho aktivite.